Uittreksel uit het strafregister

Op dit document worden de - nog niet vervallen - veroordelingen vermeld.

Er bestaan drie soorten:

- Model 595 en model 596-1: voor de uitoefening van een activiteit die NIET onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

- Model 596-2: voor de uitoefening van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Een uittreksel model 596-2 moet ALTIJD persoonlijk afgehaald worden.

Vermeld bij de aanvraag uitvoerig de reden van je aanvraag zodat we het juiste model kunnen vaststellen. 

Hoe aanvragen?

We raden aan je uittreksel steeds op voorhand aan te vragen om wachttijden aan het loket te vermijden.

Je kan het op volgende manieren aanvragen:

Vermeld bij je aanvraag steeds de reden waarvoor je het attest nodig hebt (bijvoorbeeld sollicitatie, schietclub, ...) en je beroep zodat we het juiste model kunnen vaststellen.

De afhaling gebeurt persoonlijk of met een volmacht van de betrokkene. Een uittreksel model 596-2 moet ALTIJD persoonlijk afgehaald worden. 

Online aanvragen

Kosten

Gratis. 

Wat moet je meebrengen?

- je identiteitskaart 

Nuttige documenten

volmachtformulier

 

Verantwoordelijke dienst