Legalisatie

Een legalisatie bewijst, na controle, de echtheid van de handtekening en/of het zegel en/of de stempel op het document dat wordt gelegaliseerd. Het bevestigt ook dat de persoon die het document getekend heeft bevoegd was dat te doen.
Het bewijs van deze echtheid laat toe het document te gebruiken in een ander land dan dat waar het werd afgegeven. Met andere woorden de legalisatie laat je toe een Belgisch document in het buitenland te gebruiken of een buitenlands document in België of in een ander land te gebruiken. In bepaalde gevallen, voorzien door een verdrag, moet het document worden voorzien van een apostille in plaats van door een legalisatie. Soms is er geen van beide nodig.
Bij gewone legalisatie van een document afgeleverd in het buitenland dient het document gelegaliseerd te worden door Buitenlandse Zaken van het land waar de akte afgeleverd wordt en door het Belgisch Consulaat of Ambassade van dat land.

 

Vertaling van buitenlandse documenten

Documenten opgesteld door een buitenlandse overheid in een vreemde taal moeten vertaald worden in het Nederlands door een beëdigd vertaler. De handtekening van de vertaler moet gelegaliseerd worden bij de rechtbank van eerste aanleg waar die vertaler beëdigd is wanneer de vertaling in België gebeurt. Gebeurt de vertaling in het buitenland dan moet de handtekening van de beëdigde vertaler gelegaliseerd worden door de Belgische Consul of Ambassadeur.

 

Meer info

Meer informatie kan je vinden op:

- de website van de FOD Buitenlandse Zaken

 

Verantwoordelijke dienst