Attesten uit het bevolkingsregister

Samenstelling van gezin

Een samenstelling van het gezin vermeldt alle personen die deel uitmaken van eenzelfde gezin.

Attest van woonst

Een bewijs van woonst bevestigt dat een inwoner op een adres is ingeschreven.

Attest van inschrijving

Een attest van inschrijving bewijst je inschrijving in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente.

Attest van nationaliteit

Een attest van nationaliteit vermeldt welke nationaliteit je bezit.

Bewijs van leven

Een attest van leven bewijst dat de betrokkene nog in leven is.

Reistoelatingen voor minderjarigen

Als een minderjarige zonder ouders naar het buitenland reist, is een reistoelating aan te raden.

Recht op toegang en verbetering bevolkingsregister

Het bevolkingsregister bevat de belangrijkste informatie over de inwoners van Berlaar.

Informatie uit het bevolkingsregister opvragen

Het bevolkingsregister bevat de belangrijkste informatie over de inwoners van Berlaar.

Verandering van beroep

Het bevolkingsregister bevat de belangrijkste informatie over de inwoners van Berlaar.