Slachtingsaangiften

Sinds 1 december 2004 zijn er aangifte- en registratieverplichtingen bij het slachten van dieren. Deze zijn het gevolg van de invoering van de Beltrace-databank van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (het voedselagentschap).

 

Registratie

De registratie kan enkel NA AFSPRAAK !
Je kan een afspraak maken op volgende manieren:
- via mail naar omgeving@berlaar.be
- telefonisch via het nummer 03 410 19 00.

In de centrale databank worden alle gegevens over de slachtingen op elektronische wijze verzameld: de eigenaar, de aangever, het dier, het vlees en de keuringsresultaten. Daarom moeten de aangevers van slachtingen zich voorafgaand en éénmalig identificeren en registreren op het gemeentehuis.

Ze krijgen dan een uniek registratienummer van het FAVV dat bij elke toekomstige slachting gebruikt kan worden.
Dit geldt dus voor de eigenaar die een particuliere slachting van een slachtdier wil doen of laten doen en ook voor alle professionelen. Professionele aangevers die al een registratienummer in het centrale systeem Sanitel hebben, kunnen steeds dit nummer gebruiken, ook bij particuliere slachtingen.

 

Aangifte

Na de registratie dienen de eigenlijke slachtingsaangiften te gebeuren.
Voor alle slachtingen in een slachthuis gebeurt de aangifte uitsluitend in het slachthuis zelf. Het registratienummer en de andere gegevens worden hier meegedeeld.
Alleen de particuliere slachtingen van varkens, schapen en geiten buiten een slachthuis dienen aangegeven te worden bij het gemeentebestuur. De eigenaar moet zich hiervoor minstens twee werkdagen voor de slachting persoonlijk aanmelden bij de dienst Burgerzaken met zijn registratienummer en beslagnummer. Dit beslagnummer kan je vragen aan de veehouder waar je het dier gekocht hebt of staat vermeld op het vervoersdocument dat de dieren vergezelt. Het slachtbewijs is acht dagen geldig en moet thuis bewaard blijven tot het einde van het volgende jaar.
Voor particuliere slachtingen van gevogelte, konijnen en klein wild buiten een slachthuis moet je geen registratienummer aanvragen en is er geen aangifteplicht.
Sluikslachting is niet alleen de slachting van een slachtdier binnen of buiten het slachthuis zonder aangifte, maar ook deze met een vervallen aangifte. Dit wordt gesanctioneerd met de inbeslagname van het vlees en met een strafrechterlijke vervolging.

 

Meer info

Verantwoordelijke dienst