Rijbewijzen

Onze diensten werken op afspraak. Een afspraak bij de dienst Burgerzaken maken, kan via:

Internationaal rijbewijs

Met een internationaal rijbewijs kan je een voertuig besturen in een land dat het Belgisch rijbewijs niet erkent.

Vernieuwing om medische redenen

Rijbewijzen met een beperkte geldigheidsduur moeten regelmatig vernieuwd worden.

Omwisseling van een buitenlands rijbewijs

Je kan een niet-Europees rijbewijs omwisselen voor een Belgisch rijbewijs.