Rijbewijzen

Rijbewijs in bankkaartmodel

Iedereen die op de openbare weg met een motorvoertuig rijdt, moet een rijbewijs bij zich hebben.

Internationaal rijbewijs

Met een internationaal rijbewijs kan je een voertuig besturen in een land dat het Belgisch rijbewijs niet erkent.

Voorlopig rijbewijs categorie B

Om een voorlopig rijbewijs categorie B (personenwagen) aan te vragen, moet je slagen voor het theorie-examen.

Voorlopig rijbewijs voor de categorieën A, C, D en E

Voor de categorieën A (A1, A2, A), C, D en E bestaat het voorlopig rijbewijs model 3.

Vernieuwing om medische redenen

Rijbewijzen met een beperkte geldigheidsduur moeten regelmatig vernieuwd worden.

Omwisseling van een buitenlands rijbewijs

Je kan een niet-Europees rijbewijs omwisselen voor een Belgisch rijbewijs.

Vakbekwaamheid - code 95

Vakbekwaamheid is een Europese maatregel die de veiligheid op de Europese wegen moet verbeteren.