Militie

Alhoewel de militieplicht afgeschaft is in België heb je soms nog een militieattest nodig bij een sollicitatie, voor de mutualiteit, voor het pensioendossier, ...

 

Hoe aanvragen?

De aanvraag van een militieattest kan op volgende manieren:
- via mail naar burgerzaken@berlaar.be
- telefonisch via het nummer 03 410 19 00.

 

Wat moet je meebrengen?

- militair zakboekje of laatst ontvangen militiedocument

- identiteitskaart

 

Meer info

Meer informatie kan je vinden op:

- de website van de FOD Defensie

 

 

Verantwoordelijke dienst