Naamsverandering

Om bepaalde redenen is het toegelaten je naam te veranderen. Om een familienaam te veranderen is er een Koninklijk Besluit nodig. De verandering van een voornaam of de voornamen kan via het gemeentebestuur, je hoeft hier geen reden of registratierechten voor te hebben. Deze vorm van naamsverandering mag niet verward worden met de naamsverandering als gevolg van de vaststelling van afstamming (erkenning, adoptie).

 

Wie?

Iedereen die een reden heeft om van naam te veranderen.

 

Hoe aanvragen?

Een naamsverandering kan enkel NA AFSPRAAK !
Je kan een afspraak maken op volgende manieren:
- via mail naar burgerzaken@berlaar.be
- telefonisch via het nummer 03 410 19 00.

Procedure

De aanvraag, gericht aan het gemeentebestuur, moet volgende elementen bevatten:

- de naam of voornaam die je wenst te dragen

- de reden(en) waarom je je naam wil wijzigen

- de verbintenis de toepasselijke registratierechten te betalen

 

Kosten

Alle administratieve kosten zoals de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs,... zijn ten laste van de aanvrager.  

Zie ook:

 

Aktes

Volgende aktes kan je aanvragen via het webloket:

Akte van naamkeuze

Akte van naamwijziging

Akte van voornaamwijziging

 

Meer info

Meer informatie kan je vinden op:

- de website van de FOD Justitie

 

Verantwoordelijke dienst