Naamsverandering

Om bepaalde redenen is het toegelaten je naam of voornaam (voornamen) te veranderen. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat één van beide belachelijk klinkt, of dat de combinatie van naam en voornaam belachelijk klinkt. Om een familienaam te veranderen is er een Koninklijk Besluit nodig, de verandering van een voornaam of de voornamen vergt een Ministerieel Besluit. Deze vorm van naamsverandering mag niet verward worden met de naamsverandering als gevolg van de vaststelling van afstamming (erkenning, adoptie).

 

Wie?

Iedereen die een reden heeft om van naam te veranderen.

 

Waar kan je terecht?

Alle aanvragen moeten gericht worden aan:

Ministerie van Justitie

Waterloolaan 115

1000 Brussel

 

Wat moet je meesturen?

- een aanvraag tot naams- of voornaamsverandering in de vorm van een gewone brief
- een afschrift van de geboorteakte
- een nationaliteitsbewijs
- een bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters
- een kopie van de documenten die de reden(en) voor de gewenste wijziging bevestigen
- een getuigschrift van goed zedelijk gedrag

 

Procedure

De aanvraag, gericht aan het Ministerie van Justitie, moet volgende elementen bevatten:

- de naam of voornaam die je wenst te dragen

- de reden(en) waarom je je naam of voornaam wil wijzigen

- de verbintenis de toepasselijke registratierechten te betalen

Er zal gevraagd worden een voorschot op het registratierecht te betalen.

Er wordt een onderzoek gevoerd naar de redenen van de naamsverandering. Wanneer het Koninklijk of Ministerieel Besluit gegeven is, krijg je daarvan een uitgifte en moet het saldo van het registratierecht betaald worden. Binnen een termijn van 60 dagen na betaling van het saldo van het registratierecht moet de uitgifte van het besluit overhandigd worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van de uitgifte schrijft de ambtenaar ze over in de registers van de burgerlijke stand en maakt er melding van in de rand van de geboorteakte. De dienst Burgerzaken zal een nieuwe identiteitskaart afleveren met de nieuwe naam.

 

Kosten

Het recht om van naam te veranderen kost 49 euro. Om aan een naam een andere naam of een partikel toe te voegen of een hoofdletter door een kleine letter te vervangen, moet je 740 euro betalen. De koning kan die kosten verminderen onder bepaalde voorwaarden.

 

Meer info

Meer informatie kan je vinden op:

- de website van de FOD Justitie

 

Verantwoordelijke dienst

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
Alles weergeven