Nieuws - meest bekeken

Wist je dat een boom in onze streken op één seizoen gemiddeld 2,6 kg CO2 uit de lucht haalt? En dat één enkele boom een gelijkaardig koelingseffect als de airco van twee doorsnee huishoudens heeft?

Bomen zijn fantastische wezens. Ze verbeteren de luchtkwaliteit (halen fijn stof uit de lucht), beschermen ons tegen de gevolgen van klimaatopwarming (droogte, hitte en overstromingen), zijn goed voor de biodiversiteit…. Daarnaast produceren ze lekker en vers fruit en voedzame noten. Bomen zijn goed voor onze gezondheid en bevorderen ons geluksgevoel.

Ook dit jaar brengt Kempens Karakter weer twee fietsbrochures uit die rasechte volkscafés met elkaar verbinden via het knooppuntennetwerk.  De trajecten kronkelen door negen gemeenten uit de regio, waaronder ook Berlaar, en zijn verkrijgbaar aan het onthaal van het gemeentehuis.

Om blinden of slechtzienden bij te staan bij het oversteken van de Aarschotsebaan, stelde één van onze inwoners voor om een rateltikker te plaatsen. Het gemeentebestuur nam hiervoor contact op met het Agentschap Wegen & Verkeer die de rateltikker onlangs installeerden aan de verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt van de Sint-Rumoldusstraat.

Via ‘Mijn Dossier’, de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, kan je jouw gegevens in het Rijksregister nakijken, fouten in je dossier rapporteren, je contactgegevens doorgeven en controleren wie jouw gegevens de laatste zes maanden geraadpleegd heeft. Je kan ook allerlei attesten downloaden of afdrukken.

Hoe werkt het?

De Factcheckers van VRT toonden recent aan wat wij allang weten. Kraantjeswater is even goed, zo niet beter dan 'gekocht' water. Het lokaal bestuur stapte daarom op 1 januari 2018 al over op kraantjeswater.

Waarom kraanwater?

De gemeente Berlaar zet zich al jarenlang in om het aantal zwerfkatjes in de gemeente te beperken door middel van het zwerfkattenproject, waarbij de nadruk gelegd wordt op sterilisatie/castratie. Dit project wordt gedragen door vrijwilligers (kattenvangers) en gebeurt in samenwerking met twee dierenartsen van Berlaar. 

 

Hoe werkt het?

Twee zebrapaden in onze gemeente kregen onlangs aanvullende ledverlichting. Het gaat om lampjes naast het zebrapad die automatisch beginnen knipperen als het donker wordt. Zo wijzen ze de aandacht op het zebrapad en verhogen ze de veiligheid.

Bij het zebrapad ter hoogte van het kruispunt van de Daalstraat met de Dorpsstraat en het zebrapad aan basisschool De Lotusbloem in de Kapellebaan werden enkele weken geleden ledlampen op de grond geplaatst. De lampen werken op zonne-energie en gaan automatisch branden wanneer het begint te schemeren.

Reeds sinds september 1998 geldt in België een chip- en registratieverplichting voor honden. Voor katten is dit verplicht sinds 1 november 2017. Nog steeds wordt bij gevonden dieren echter opgemerkt dat zij geen chip bezitten.

Je vermiste huisdier snel terug bij je hebben?

Op woensdag 27 juni organiseerde het gemeentebestuur een infoavond over de ruimtelijke visie voor onze gemeente. Marc Martens, van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, lichtte er de eerste krijtlijnen van het visiedocument toe. Er daagden 55 geïnteresseerde burgers op, die nadien ook vragen mochten stellen.

Aan de grondslag van deze beginselverklaring rond ruimtelijke ordening liggen drie pijlers:

- De identiteit van een dorp
- De ruimtelijke ordening
- De woonkwaliteit

Bij noodgevallen moeten hulpdiensten snel en efficiënt je woning kunnen terugvinden. Een duidelijk huisnummer, dat ook in het donker goed zichtbaar is, is daarbij van cruciaal belang. In de realiteit stellen we helaas vast dat sommige huisnummers amper zichtbaar zijn, verkeerd werden opgehangen of zelfs ontbreken. Nochtans verplicht ook de GAS-reglementering iedereen om een leesbaar huisnummer te voorzien.