Nieuws - meest bekeken

Ken jij het webloket al? Via dit digitaal platform willen we het je makkelijker maken om een aantal zaken van bij je thuis te melden of aan te vragen. Daarnaast kan je er sinds kort terecht om zelf online een afspraak in te plannen bij de gemeentelijke diensten. Snel, makkelijk en 24/7 beschikbaar.

Met het webloket breiden we onze digitale dienstverlening flink uit en brengen we het lokaal bestuur weer een stap dichter bij de burger. Het betekent immers een serieuze tijdswinst voor de aanvrager, maar ook voor onze medewerkers.

Heb jij al gehoord van de app ‘Vossenstreken’? Dat is dé wandelapp voor kleine en grote avonturiers. Kempens Landschap en Brabants Landschap bundelden hun kennis, gebieden en creativiteit en maakten een wandelapp voor kinderen van 5 tot 12 jaar en hun (groot)ouders. Dit jaar behoort ook Gestel tot de mooie wandelroutes waarop je verschillende leuke opdrachtjes kan doen.

Bij de start van het nieuwe schooljaar worden er twee nieuwe fietsstraten ingericht. In sommige straten is er namelijk onvoldoende plaats om een fietspad aan te leggen, fietsstraten vormen dan een goed alternatief. Motorvoertuigen zijn er nog toegelaten, maar de fietser is de belangrijkste weggebruiker.

Waar?

Berlaar heeft al één officiële fietsstraat, namelijk de Heistsebaan in Berlaar-Heikant. Bij het begin van het nieuwe schooljaar komen er twee nieuwe fietsstraten bij: de De Beerslaan en de Lozenhoek.

Sinds 7 juli 2010 is het elektronische Europese rijbewijs (bankkaartmodel) in België van toepassing. Dit is slechts 10 jaar geldig, net zoals de elektronische identiteitskaart. Na 10 jaar moet je het rijbewijs vernieuwen op het gemeentehuis. 

In tegenstelling tot de elektronische identiteitskaarten ontvang je geen waarschuwingsbrief wanneer de geldigheidsduur van je elektronische rijbewijs bijna verstreken is. Je moet zelf de einddatum nakijken en tijdig de hernieuwing van jouw rijbewijs aanvragen.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals of SDG’s) zijn een reeks doelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties. Ze bevatten een aantal wereldwijde streefdoelen met betrekking tot duurzame ontwikkeling en vervangen de Milleniumdoelstellingen.

Om de veiligheid van de oversteekplaats aan Berlaar-Station nog meer te verbeteren, pakken Berlaar en Stradus Infra deze week uit met een Vlaamse primeur. In het zebrapad ter hoogte van de fietsenstalling op het Stationsplein werden namelijk enkele bijzondere betonklinkers met een verhoogde reflectie geïntegreerd.

Op maandag 22 augustus starten de nutsmaatschappijen met de eerste voorbereidende werken voor de vernieuwing van de dorpskern in Berlaar-Centrum. In de loop van de maanden die volgen zullen zij de nodige aansluitingen van riolering en andere nutswerken voorzien. In het voorjaar van 2023 volgen dan de eigenlijke wegen- en rioleringswerken.

Het gemeentebestuur heeft beslist vanaf 1 september niet langer gratis rattenvergif uit te delen aan het onthaal van het gemeentehuis. Die beslissing kadert in het beleid van de gemeente om het onnodig en onzorgvuldig gebruik van pesticiden zoveel mogelijk te beperken.

Om eventuele rattenproblemen grondig aan te pakken, kan je wel nog steeds een beroep doen op de gemeentelijke rattenvanger. Die werking wordt vanaf september uitgebreid, waarbij de rattenvanger ter plaatse komt om de situatie te analyseren en mogelijke oplossingen aan te reiken.

Honden bieden hun baasjes veel plezier, vriendschap, bescherming en gezelligheid. Bovendien zijn het vaak ook goede wandelkameraden. Maar voor wat hoort wat. Je trouwe viervoeter vraagt namelijk wel aandacht, gepaste voeding, zorg, beweging én een leiband. Want hoewel het verleidelijk lijkt om je hond vrij te laten loslopen in bossen en natuurgebieden, kunnen honden op die manier, zeker tijdens het broedseizoen, het leven in die gebieden fel verstoren.

De huidige “verklaring van de wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen na overlijden” of "orgaandonatie" verdwijnt. In de plaats komt de “verklaring van donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden”.

Wat is orgaandonatie?