Asbest verpakt aanbieden op het recyclagepark verplicht - ophaling aan huis mogelijk

Op de recyclageparken moet je asbest verplicht in verpakking aanbieden

Sinds 1 oktober 2020 moet asbestcementafval verpakt worden aangeboden op het recyclagepark. Wie zich een trip naar het recyclagepark wil besparen, kan echter ook een aanvraag doen om asbestcementafval aan huis te laten ophalen.

Asbestcementafval (golfplaten, leien, vloertegels, … ) wordt al geruime tijd ingezameld op de recyclageparken. Nog te vaak gebeurt dat op een manier dat vezels kunnen vrijkomen tijdens het transport of op het recyclagepark.

IVAREM wil dat de aanvoer veiliger verloopt. Daarom wordt vanaf 1 oktober 2020 nog enkel verpakt asbestcementafval aanvaard. Hiervoor kan je aangepaste asbestzakken of -folie, tegen 1 euro per zak of 1 euro per meter, aankopen op de recyclageparken. Maar je kan ook een andere transparante verpakking met het asbestlogo gebruiken. Wie vanaf 1 oktober asbestcementafval onverpakt aanbiedt, wordt de toegang tot het recyclagepark geweigerd. De set beschermende kledij die je er eveneens kan aankopen, kan je thuis gebruiken om de asbesthoudende materialen veilig te verwijderen.

Ophaling aan huis

Sinds 1 oktober 2020 is ook de inzameling van asbestcementafval aan huis mogelijk. Dankzij de steun van de OVAM kan je hiervoor tot maximaal zes platen- of kuubzakken aan een interessant tarief, 30 euro voor de eerste zak en 20 euro voor de volgende, aankopen en op aanvraag bij je thuis laten ophalen.

Hoe veilig asbest verwijderen?

Ophaling aan huis aanvragen

Meer weten?
www.ivarem.be of 0800 90 441 (IVAREM)

Gepubliceerd op 16/10/2020