Mijn Dossier: de online toepassing van FOD Binnenlandse Zaken

Via ‘Mijn Dossier’, de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, kan je jouw gegevens in het Rijksregister nakijken, fouten in je dossier rapporteren, je contactgegevens doorgeven en controleren wie jouw gegevens de laatste zes maanden geraadpleegd heeft. Je kan ook allerlei attesten downloaden of afdrukken.

Hoe werkt het?

Om toegang te krijgen tot ‘Mijn Dossier’ heb je een elektronische identiteitskaart (eID) en een  kaartlezer met de juiste software nodig. Voor je toegang krijgt tot jouw gegevens, zal je jouw pincode moeten invoeren. Je kan inloggen via https://mijndossier.rrn.fgov.be.

Voordelen

Het aanmaken van attesten via deze toepassing zorgt voor een administratieve vereenvoudiging voor burgers en gemeenten. Zo hoef je je voor die attesten niet te verplaatsen naar het gemeentehuis en beschik je snel en goedkoop over de nodige attesten. De attesten zijn bovendien veilig en rechtsgeldig.

Volgende attesten kan je online via Mijn Dossier verkrijgen:

- Uittreksel uit de registers
- Attest van hoofdverblijfplaats
- Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
- Attest van gezinssamenstelling
- Attest van leven
- Attest van Belgische nationaliteit
- Attest van kiesregister
- Attest van wettelijke samenwoning
- Attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden
- Attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid

Meer info: Helpdesk van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking, FOD Binnenlandse Zaken, 02 518 21 16 of helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.

Gepubliceerd op 18/04/2018