Inname openbaar domein of signalisatievergunning

Wanneer je in Berlaar werken wil uitvoeren (als aannemer of particulier), moet je voor de inname van het openbaar domein een signalisatievergunning (bijvoorbeeld een parkeerverbod) aanvragen.

Je moet deze vergunning tijdig aanvragen bij de dienst Mobiliteit en maakt daarvoor gebruik van het aanvraagformulier. Dat kan je krijgen aan het onthaal van het gemeentehuis en staat ook hieronder.  Voor meer informatie kan je contact opnemen met de dienst mobiliteit (mobiliteit@berlaar.be of 03 410 19 00).

Parkeerverbod

Een parkeerverbod van korte duur, omdat je bijvoorbeeld een container wil plaatsen of een verhuiswagen, moet meer dan 5 werkdagen vooraf aangevraagd worden. Dit betekent dat als je een aanvraag indient op maandag, deze ten vroegste de dinsdag in de week daaropvolgend kan aanvangen. Voor dringende aanvragen kan er een beroep worden gedaan op een spoedprocedure.

Grote werken

Voor grotere werken, zoals het plaatsen van een bouwkraan, dakwerken, bouwwerken, wegenwerken, werken op voet- en fietspaden of evenementen, moet je een signalisatieplan toevoegen. De aanvraag voor zo'n signalisatievergunning moet je minstens 10 werkdagen vooraf indienen. Maak dus tijdig een afspraak!

Aanvraagformulier

 

Kosten:

Gepubliceerd op 17/09/2019