Inname openbaar domein of signalisatievergunning

Wanneer je in Berlaar werken wil uitvoeren (als aannemer of particulier), moet je voor de inname van het openbaar domein een signalisatievergunning (bijvoorbeeld een parkeerverbod) aanvragen.

Je moet deze vergunning tijdig aanvragen bij de dienst Mobiliteit en maakt daarvoor gebruik van het webloket (ook te vinden in de Berlaarapp). Voor meer informatie kan je contact opnemen met de dienst mobiliteit (mobiliteit@berlaar.be of 03 410 19 00).

Aanvraagtermijn

Een aanvraag moet meer dan 10 werkdagen vooraf aangevraagd worden. Dit betekent dat als je een aanvraag indient op maandag, deze ten vroegste de dinsdag in de tweede daaropvolgende week kan aanvangen. Voor dringende aanvragen kan er een beroep worden gedaan op een spoedprocedure. 

Spoedprocedure

Voor dringende aanvragen kan er een beroep worden gedaan op een spoedprocedure. Wanneer je je aanvraag minder dan tien werkdagen op voorhand maar meer dan vijf werkdagen op voorhand aanvraagt, kan je beroep doen op een spoedprocedure. Hiervoor wordt een forfaitaire kost van 50 euro aangerekend. Deze kost wordt enkel aangerekend wanneer de vergunning ook effectief wordt afgeleverd.

Overgangsperiode

Deze nieuwe aanvraagtermijnen gaan in vanaf 1 juli 2022. Als overgangsperiode wordt er daarom voorzien dat de spoedprocedure van 1 juli tot en met 31 juli niet wordt aangerekend indien de aanvraag meer dan vijf werkdagen op voorhand werd ingediend. Let op, het gaat hier over de startdatum van de inname en niet de aanvraagdatum.

Kostprijs

Een signalisatievergunning kan volledig gratis zijn, maar afhankelijk van de gekozen mogelijkheden kan deze ook betalend zijn. Samengevat betekent dit dat er, onder voorwaarden, signalisatie kan ontleend worden voor een forfaitair bedrag van 25 euro en dat er vanaf de achtste dag ook een belasting wordt geheven op de ingenomen oppervlakte. Voor meer informatie verwijzen we naar de reglementen die onderaan deze pagina zijn terug te vinden.

Hoe aanvragen?

De vergunning moet je digitaal aanvragen via het webloket.

Aanvraag inname openbaar domein

Kosten:

Gepubliceerd op 17/09/2019