Nieuws - meest bediscussieerd

Eén op de vijf Belgen leeft in armoede of loopt het risico in armoede terecht te komen. Bij alleenstaande ouders is dat zelfs één op twee. Daarom is er het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Hier kan een gezin op jaarbasis gemiddeld 500 euro besparen op de energiefactuur.

Wat?

Op 22 maart lanceert de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) een grote fietsveiligheidscampagne, waar het lokaal bestuur van Berlaar op intekende. Want ook in Berlaar wordt er heel wat afgefietst, zeker het voorbije jaar viel dat meer dan ooit op. En dat willen we warm blijven aanmoedigen! Want fietsen levert alleen maar voordelen op.

In Berlaar bestaat er sinds kort een Huis van het Kind. Dat is geen fysiek loket, maar wel een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die zo een dienstverlening voor kinderen en jonge gezinnen willen aanbieden.

Eén van de eerste acties van het Huis van het Kind Berlaar is de pamperbox, een kartonnen pamperbox die je kan vinden op vier locaties in Berlaar:

Onze inwoners konden er al even een frisse neus nemen, maar op zaterdag 28 augustus verklaarde het lokaal bestuur het nieuwe openbaar park Berlaarhof ook officieel voor geopend. Het park werd aangelegd met de hulp van Kempens Landschape en provincie Antwerpen.

In 2018 kocht het lokaal bestuur van Berlaar het kasteel Berlaarhof en de achterliggende tuin aan. Het kasteel werd gebouwd in de tweede helft van de negentiende eeuw, maar kreeg de huidige vorm in 1901.

Vanaf maandag 6 september kunnen Berlaarse kinderen tussen 6 en 8 jaar in eigen gemeente terecht om zich creatief uit te leven onder professionele begeleiding. De Academie voor Beeldende Kunsten Nijlen opende die dag een nieuw beeldatelier op de Liersesteenweg, de allereerste vestiging in Berlaar. 

Tekenacademie

Rookmelders of branddetectiesystemen zijn, zowel voor huurwoningen als voor een woning die de eigenaar zelf bewoont, verplicht. Op ten laatste 1 januari 2020 zullen alle woningen over de nodige rookmelders of rookdetectiesystemen moeten beschikken.

 


Verplichting bij nieuwbouw en renovatie

Het is verplicht om optische rookmelders op een correcte wijze te installeren in alle:

  • nieuw te bouwen woningen;

In Berlaar gaat in februari een nieuwe actie van start waarmee het lokaal bestuur duidelijk wil maken dat sigarettenpeuken niet zomaar op de grond gegooid mogen worden. Om die boodschap kracht bij te zetten worden er binnenkort zakasbakjes verdeeld.

Het lijkt onschuldig, wat is nu één peuk op de grond? Peuken zijn inderdaad klein, maar elke dag worden er in Vlaanderen 100 000 sigaretten op de grond gegooid. Meer dan de helft van het zwerfvuil bestaat uit sigarettenpeuken. Dit is niet alleen storend, ze brengen ook schade mee voor onze bodem en ons grondwater.

Het lokaal bestuur heeft zich geëngageerd om tegen 2020 klimaatneutraal te werken. Uit recente cijfers van de Provincie Antwerpen blijkt dat de gemeentediensten er tussen 2012 en 2018 in geslaagd zijn hun uitstoot van broeikasgassen bijna te halveren.

In 2022 organiseren we van 22 september tot en met 2 oktober onze seniorenweken.  We creëerden samen met de woonzorgcentra en seniorenvereningen een breed aanbod aan activiteiten en vormingen specifiek gericht op senioren.

De inschrijvingen starten op donderdag 1 september om 9 uur.

Wil je duidelijk zien waar de warmte uit je woning ontsnapt? Dan kan je een gratis thermografische scan aanvragen via Stekr. In één oogopslag zie je waar je woning het meeste warmte verliest en weet je meteen hoe je er wat aan kan doen!

Warmer Berlaar

De afgelopen drie winters lieten zo’n 120 huishoudens in Berlaar hun woning scannen. Uit de resultaten blijkt dat de helft van de woningen onvoldoende geïsoleerd is. Dit leidt tot onnodig hoge energiefacturen én een lager wooncomfort. De extra CO2-uitstoot is tevens nefast voor ons klimaat.