Nieuws - meest bediscussieerd

Soms is het moeilijk om de verwarmingsfactuur te betalen. De prijzen blijven maar stijgen. Verwarm je jouw woning met mazout of bulkpropaangas? Dan kan het Sociaal Verwarmingsfonds jou misschien helpen met een verwarmingstoelage!

Wat?

Het Sociaal Verwarmingsfonds kan voor een deel tussenkomen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Zo kunnen sommige mensen, afhankelijk van bepaalde voorwaarden, beroep doen op een toelage om de verwarmingsfactuur te betalen.

Voor wie?

Van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 kun je de ontwerpversie van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen en het daarbij horende plan-milieueffectrapport (plan-MER) inkijken en opmerkingen geven. Het is de laatste kans om je mening te geven vooraleer het RSPA van 2001 wordt vervangen.

Om de oversteekplaatsen in de schoolbuurten van onze gemeente voldoende te bemannen, hebben we nood aan nieuwe kandidaten die de rol van gemachtigd opzichter op zich willen nemen.

Iedere meerderjarige kan gemachtigd opzichter worden. Iedereen die een beetje tijd wil vrijmaken om kinderen veilig te helpen oversteken, is van harte welkom. Zelfs als je maar op één moment van de week kan, kunnen we je hulp goed gebruiken.

De gemeente Berlaar zet zich al jarenlang in om het aantal zwerfkatjes in de gemeente te beperken door middel van het zwerfkattenproject, waarbij de nadruk gelegd wordt op sterilisatie/castratie. Dit project wordt gedragen door vrijwilligers (kattenvangers) en gebeurt in samenwerking met twee dierenartsen van Berlaar. 

 

Hoe werkt het?

Vind jij voorlezen soms ook eng? Voorleeshond Lucy zal jou helemaal op je gemak stellen!

Luidop lezen is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend en gemakkelijk, maar kan heel spannend zijn. Sommige kinderen ervaren angst en schaamte waardoor ze gaan stotteren, hakkelen, bijna onverstaanbaar stil gaan spreken of zelfs helemaal blokkeren. Voorleeshond Lucy helpt kinderen om over deze angst heen te stappen.

Ook als lokaal bestuur moeten we de nieuwe bijkomende maatregelen van de federale en Vlaamse overheid opvolgen. Dat betekent onder meer dat op vele diensten telewerk momenteel de norm is.

Wist je dat aardgas arm of rijk kan zijn? Ons land importeert beide soorten gas, maar Nederland draait in 2030 de kraan met arm gas dicht. Daarom moeten veel Belgen overschakelen van arm naar rijk gas.

Eind 2019 werd de campagne 'Bloeiend Berlaar' in het leven geroepen om onze gemeente groen en landelijk te houden. Want de voordelen van groen zijn bij ieder van ons gekend: we zijn gezonder en voelen ons gelukkiger en minder gestresseerd. Bomen hebben bovendien een temperende werking op het klimaat, zorgen voor een betere luchtkwaliteit en zijn beeldbepalend. Redenen genoeg om snel jouw boom of struik te bestellen!

Vanaf maandag 16 januari veranderen de criteria waaraan een foto voor je identiteitskaart of kids-ID moet voldoen. De voorschriften die reeds gelden voor paspoorten, de ICAO-regels uit de internationale luchtvaart, zijn dan voortaan ook van toepassing op elektronische identiteitskaarten en een kids-ID.

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken verstrengt de normen om douanecontroles vlot te laten verlopen. In de toekomst worden grenscontroles nog meer geautomatiseerd, waardoor dat nog belangrijker wordt.

Begin dit jaar zijn de nutswerken voor de heraanleg van de Aarschotsebaan/N10 gestart. De nutsmaatschappijen vernieuwen daarbij hun kabels en leidingen voor elektriciteit, water, gas en telecom. Vanaf dinsdag 16 augustus gaan de nutswerken verder langs de N10 tussen het kruispunt met de Houwstraat en de rotonde Fabiola.

18 tot 24 augustus – Isschotweg afgesloten langs N10