Nieuws - meest recent

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. Het gaat om meer dan 800 locaties in heel Vlaanderen waar verder onderzoek nodig is. In Berlaar gaat het specifiek over de site van de oude brandweerkazerne t.h.v.

Viervoeters en hun baasjes kunnen voor een verkwikkend loopje voortaan terecht in de nieuwe hondenlosloopweide in Ebroek. De losloopzone, die je kan vinden tussen Merelstraat, Valkenhof en Ebroek, is sinds juni open.

Het lokaal bestuur van Berlaar investeerde de afgelopen maanden in de opbouw van een park en hondenlosloopzone in Ebroek. De hondenweide is onder meer voorzien van een omheining, een poort en een infobord. In de omgeving vind je verder zitbanken, een wandelpad, een heldenbos, waterpoelen en prachtige natuur.

Berlaar ondertekende in april 2019 het Burgemeesterconvenant 2030. Daarmee geeft het lokaal bestuur aan zich te engageren om stappen te zetten naar een klimaatneutrale gemeente en een bijdrage wil leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Het lokaal bestuur lanceerde in samenwerking met IGEMO de klimaatwebsite berlaar2030.be. Op deze website kunnen inwoners zelf melden hoe ze helpen om onder andere de CO2-uitstoot in onze gemeente te verminderen.

In Berlaar-Centrum staat al enkele maanden een toren die iedereen kan bekoren. Het herstel van de buitenkant en de bijhorende verlichting van onze Sint-Pieterskerk gingen reeds vlot over de tongen, maar bezoekers kunnen zich ook binnenin verwachten aan een restauratie die de monden doet openvallen. Op zondag 1 mei 2022 werd het lange wachten beloond, dan vond de officiële heropeningsviering plaats.

De Berlaarse bibliotheek is op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers. Heb je een hart voor kinderen en interesse in kinderboeken? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

 

 

-        Vrijwilligers om voor te lezen

Wat?

30 minuten voorlezen aan kinderen tussen 3 en 6 jaar.

Wanneer?

Vanaf september 2022, telkens op zaterdag tussen 11 en 11.30 uur (maximaal 1 keer per maand en niet in juli en augustus).

Waar?

In maart, april en mei 2021 organiseerde het lokaal bestuur een burgerbevraging over de herinrichting van het dorpscentrum. We gingen daarbij op zoek naar wat de Berlaarnaar van de Marktomgeving verwacht en welke functies daar zeker noodzakelijk zijn.

In de maanden die volgden, gingen we met deze aandachtspunten en suggesties aan de slag. Er werd onderzocht wat haalbaar is en wat niet en hoe we een zo goed mogelijk evenwicht konden vinden in alle verwachtingen.

Jouw mobiliteit stopt niet aan de gemeentegrens. Daarom heeft de Vlaamse overheid Vlaanderen ingedeeld in Vervoerregio's. Berlaar maakt deel uit van vervoerregio Mechelen. In deze regio zorgen we ervoor dat je je vlot kan verplaatsen en jij ook uit alle hoeken bereikbaar bent. Dit idee noemen we de mobiliteitsswitch.

Waarom gebeurt dit?

Draag jij je buurt een warm hart toe? Wens je deel uit te maken van een bestaand BIN netwerk of mee aan de kar te trekken om een nieuwe BIN op te richten?

BIN staat voor BuurtInformatieNetwerk, een platform van buurtbewoners in samenwerking met de lokale politie binnen een bepaald gebied. Ze houden elkaar op de hoogte van wat er in de buurt gebeurt. BIN is echter geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit.

In Berlaar gaat in februari een nieuwe actie van start waarmee het lokaal bestuur duidelijk wil maken dat sigarettenpeuken niet zomaar op de grond gegooid mogen worden. Om die boodschap kracht bij te zetten worden er binnenkort zakasbakjes verdeeld.

Het lijkt onschuldig, wat is nu één peuk op de grond? Peuken zijn inderdaad klein, maar elke dag worden er in Vlaanderen 100 000 sigaretten op de grond gegooid. Meer dan de helft van het zwerfvuil bestaat uit sigarettenpeuken. Dit is niet alleen storend, ze brengen ook schade mee voor onze bodem en ons grondwater.