Gestel erkend als stiltegebied

De Vlaamse Overheid erkende Gestel officieel als stiltegebied. Stiltegebieden zijn unieke gebieden waar de nood tot bescherming voortvloeit uit de eigenschappen stilte en rust. Stilte betekent dan niet de totale afwezigheid van geluid, maar wel een aangenaam geheel van geluiden die niet storen en waar je tot rust kan komen. Natuurlijke geluiden, afkomstig van zowel fauna als flora, overheersen. Ook geluiden afkomstig van bewoners, bezoekers, landbouw, natuur- of bosbeheer, maken deel uit van het geluidsklimaat in een landelijk stiltegebied. Het aantal mechanische geluiden zoals van verkeer of bedrijvigheid zijn er beperkt.  

De erkenning tot stiltegebied houdt in dat het gemeentebestuur van Berlaar voortaan steeds rekening zal moeten houden met de stiltekwaliteit in het gebied. Gestel is het negende stiltegebied in Vlaanderen.

De rode afbakening op onderstaande kaart geeft de grenzen van het nieuwe stiltegebied aan. Het aantal sterren (op een schaal van een tot drie) geeft de akoestische kwaliteit weer, het aangename geheel van natuurlijke geluiden.

Meer info over stiltegebieden: stiltegebieden in Vlaanderen

Gepubliceerd op 08/12/2017