Gebruik glyfosaat niet langer toegelaten voor particulieren

De Vlaamse regering heeft besloten dat particulieren vanaf 19 juli 2017 niet langer de onkruidverdelger glyfosaat mogen gebruiken.

Amateurgebruikers houden zich niet altijd aan de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften wanneer ze glyfosaat gebruiken. Dat zorgt voor een groter risico voor milieu en gezondheid. De Vlaamse overheid besloot daarom het gebruik van glyfosaathoudende pesticiden door particulieren te verbieden. Sinds 1 januari 2015 mochten er ook al geen pesticiden (alle soorten) meer gebruikt worden op het trottoir en de bermen.

Omdat professionele gebruikers zoals landbouwers en tuinaannemers over de nodige opleiding en uitrusting beschikken om producten met glyfosaat veilig toe te passen, geldt het verbod niet voor hen.

Zonder is gezonder

Ondanks een verbod op het gebruik van glyfosaat zijn er een aantal manieren om problemen met onkruid makkelijk te voorkomen. Ontdek er alles over via www.zonderisgezonder.be.

Gepubliceerd op 10/08/2017