Aanpassing 7 meerjarenplan 2020 - 2025

In de raad van 20 december 2022 keurden de raadsleden volgende aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 goed:

Aanpassing 7 MJP 2020-2025 (gepubliceerd op 22 december 2022)

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort (gepubliceerd op 22 december 2022)

Toegestane werkings- en investeringssubsidies (gepubliceerd op 22 december 2022)

Beleidsdomeinen (gepubliceerd op 22 december 2022)

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties (gepubliceerd op 22 december 2022)

Omgevingsanalyse (gepubliceerd op 22 december 2022)

Overzicht verbonden entiteiten (gepubliceerd op 22 december 2022)

Personeelsinzet (gepubliceerd op 22 december 2022)

- MATverslag van 28 november 2022 (gepubliceerd op 22 december 2022)