Aanpassing 9 meerjarenplan 2020 - 2025

In de raad van 19 december 2023 keurden de raadsleden volgende aanpassing van het meerjarenplan
2020 - 2025 goed:

Aanpassing 9 MJP 2020-2025 (gepubliceerd op 20 december 2023)

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort (gepubliceerd op 20 december 2023)

Toegestane werkings- en investeringssubsidies (gepubliceerd op 20 december 2023)

Beleidsdomeinen (gepubliceerd op 20 december 2023)

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties (gepubliceerd op 20 december 2023)

Omgevingsanalyse (gepubliceerd op 20 december 2023)

Overzicht verbonden entiteiten (gepubliceerd op 20 december 2023)

Personeelsinzet (gepubliceerd op 20 december 2023)