Aanpassing 4 meerjarenplan 2020 - 2025

In de raad van 15 juni 2021 keurden de raadsleden volgende aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 goed:

Aanpassing 4 MJP 2020-2025

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Beleidsdomeinen

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

Omgevingsanalyse

Overzicht verbonden entiteiten

Personeelsinzet

 

(gepubliceerd op 17 juni 2021)