Aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025

In de raad van 21 december 2021 keurden de raadsleden volgende aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 goed:

Aanpassing 5 MJP 2020-2025 (gepubliceerd op 2 februari 2022)

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort (gepubliceerd op 2 februari 2022)

Toegestane werkings- en investeringssubsidies (gepubliceerd op 2 februari 2022)

Beleidsdomeinen (gepubliceerd op 2 februari 2022)

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties (gepubliceerd op 2 februari 2022)

Omgevingsanalyse (gepubliceerd op 2 februari 2022)

Overzicht verbonden entiteiten (gepubliceerd op 2 februari 2022)

Personeelsinzet (gepubliceerd op 2 februari 2022)