Aanpassing 6 meerjarenplan 2020 - 2025

In de raad van 21 juni 2022 keurden de raadsleden volgende aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 goed:

Aanpassing 6 MJP 2020-2025 (gepubliceerd op 28 juni 2022)

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort (gepubliceerd op 28 juni 2022)

Toegestane werkings- en investeringssubsidies (gepubliceerd op 28 juni 2022)

Beleidsdomeinen (gepubliceerd op 28 juni 2022)

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties (gepubliceerd op 28 juni 2022)

Omgevingsanalyse (gepubliceerd op 28 juni 2022)

Overzicht verbonden entiteiten (gepubliceerd op 28 juni 2022)

Personeelsinzet (gepubliceerd op 28 juni 2022)