Een boom voor elke inwoner met ‘Bloeiend Berlaar’

Het lokaal bestuur van Berlaar wil ook de komende jaren het landelijke en groene karakter van de gemeente blijven bewaren. De campagne ‘Bloeiend Berlaar’ moet daarom deze bestuursperiode voor 11 500 nieuwe bomen zorgen, één voor elke Berlaarnaar. Met 1280 extra boompjes op een domein aan de Gestelbeek werd alvast de eerste stap richting die ambitie gezet.

Bomen dragen bij aan de leefbaarheid van een dorp. Ze geven een gemeente zuurstof. Niet alleen letterlijk, maar ook door de invulling die ze aan openbare ruimtes geven, de afkoeling die ze kunnen bieden tijdens warme dagen en de biodiversiteit waarvoor ze zorgen. Het streven naar meer bomen is bovendien een belangrijke maatregel voor klimaatadaptatie in het tweede Burgemeestersconvenant. Als lokaal bestuur zetten we daar graag mee onze schouders onder.

Een boom voor elke Berlaarnaar

De campagne ‘Bloeiend Berlaar’ heeft als doelstelling de gemeente groen en landelijk te houden. Eén van de speerpunten in die campagne is de ambitie om tegen 2024 zo’n 11 500 extra bomen in Berlaar aan te planten. Eén boom voor elke inwoner, dus. Maar het is niet de bedoeling dat het lokaal bestuur die bomen allemaal zelf plant. Een deel van de bomen voorzien we op openbaar domein, voor het andere deel rekenen we onder meer op onze inwoners. Het streven naar een betere luchtkwaliteit en maatregelen tegen de klimaatopwarming zijn zaken waar we samen moeten aan werken.

Het lokaal bestuur wil die ambitie de komende maanden en jaren kracht bij zetten door acties te organiseren waarbij ook burgers bomen kunnen aanplanten. Inwoners kunnen intussen wel al locaties voor eventuele plantacties voorstellen via milieu@berlaar.be en mogen het gemeentebestuur contacteren wanneer ze zelf een plantactie doen.

 Meer weten?

Dienst Milieu, 03 410 19 00 of milieu@berlaar.be

Gepubliceerd op 04/02/2020