Nieuws - meest recent

Samen met straten en pleinen bepalen je voorgevel en voortuin mee het karakter van je gemeente. Een groene voortuin zorgt voor een aangenaam en levendig straatbeeld. Meer en meer zien we echter dat voortuinen helemaal worden verhard. Maar let op: voor de aanleg van een verharde voortuin moet je een vergunning aanvragen!

Verharde, zelfs waterdoorlatende, constructies in de (voor)tuin zijn in principe niet toegelaten zonder vergunning. Er is een vrijstellingsregeling, waardoor je in bepaalde gevallen geen vergunning nodig hebt, maar die is beperkt:

Om het ruimen van grachten niet onmogelijk te maken, geldt er in onze gemeente een reglement op het beheer van grachten en waterlopen. Eventuele overtredingen kunnen bestraft worden met een boete.

Wat mag niet?

- Het is verboden om waterkanten van grachten of waterlopen te bedekken met steen, hout of andere materialen (beschoeiing). Je mag deze grachten ook niet inbuizen of bedekken met materialen die de infiltratie van water naar de bodem kunnen bemoeilijken of verhinderen.

Het gemeentebestuur brengt ter kennis aan de bevolking dat de screeningsnota in verband met het al dan niet opmaken van een plan-MER aangaande de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zonevreemde bedrijven - fase 2' en de beslissing d.d. augustus 2016 daaromtrent geraadpleegd kunnen worden op de website van de dienst MER: www.mervlaanderen.be en bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis (Markt 2).