Commissies

Begrotingscommissie

De Begrotingscommissie waakt over het budget, budgetwijziging en meerjarenplan.

Deontologische commissie

De Deontologische commissie is onder meer verantwoordelijk voor het ontwerp van de deontologische code.

Commissie Openbare Werken

De commissie Openbare Werken waakt over het beleid rond openbare werken.

Commissie Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden

Een gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.