Commissie intergemeentelijke samenwerking

De gemeenteraad besloot in zitting van 12 februari 2019 om een commissie intergemeentelijke samenwerking in te richten. De commissie werd samengesteld in de raadszitting van 19 maart.

De commissie intergemeentelijke samenwerking heeft volgende taken:

  • waakt over het beleid rond intergemeentelijke samenwerking
  • evalueren van de huidige samenwerkingsverbanden

Leden van de commissie intergemeentelijke samenwerking:

Voor de fractie CD&V:
- Geert Fierens (voorzitter)
- Nathan Rijnders
- Guy Staes

Voor de fractie N-VA:
- Julie Cools
- Thomas Wellens

Voor de fractie kartel BHG:
- Lies Ceulemans
- Giel Van de Zande

Voor de fractie Groen:
- Brend Van Ransbeeck

Voor de fractie Vlaams Belang:
- Leen Vervoort

Wendy Budts, secretaris - secretariaat@berlaar.be

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. De verslaggeving kan je nalezen via de raadpleegomgeving. Afkorting van commissie intergemeentelijke samenwerking is COMIGS. 

 

De live-stream van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van 28 oktober 2020 om 20 uur vind je hier.