Deontologische commissie

De gemeenteraad besloot in zitting van 12 februari 2019 om een deontologische commissie in te richten. De commissie werd samengesteld in de raadszitting van 19 maart.

De deontologische commissie krijgt volgende taken toegewezen:

- Voorbereiden en bespreken van het ontwerp van deontologische code
- Evaluatie van deontologische code
- Controle en naleving van deontologische code
- Sanctionering bij overtreding van deontologische code

De praktische werking van de commissies wordt omschreven in een huishoudelijk reglement

Leden van de Deontologische Commissie:

Voor de CD&V-fractie:
- Geert Fierens
- Nathan Rijnders
- Guy Staes (voorzitter)

Voor de fractie N-VA:
- Simon Spits (vanaf 18/4/2023)
- Fons Winckelmans

Voor de fractie kartel BHG:
- Lies Ceulemans
- Wim Kelber

Voor de fractie Groen:
- Leen Janssens

Voor de fractie Vlaams Belang:
- Dirk Aras

Algemeen directeur Anja Neels, secretaris - secretariaat@berlaar.be

De vergaderingen van de commissie zijn indien mogelijk openbaar. De verslaggeving kan je nalezen via de raadpleegomgeving. Afkorting van deontologische commissie is DEOCOM.