Commissie klimaat en natuur

De gemeenteraad besloot in zitting van 12 februari 2019 om een commissie klimaat en natuur in te richten. De commissie werd samengesteld in de raadszitting van 19 maart.

De commissie klimaat en natuur heeft volgende taken:

  • waakt over het beleid rond klimaat en natuur binnen de gemeente
  • geeft advies over de knelpunten binnen de gemeente
  • legt contacten met belanghebbenden en zorgt voor een informatiedoorstroom in twee richtingen
  • detecteert opportuniteiten op vlak van natuur en klimaat

Leden van de commissie klimaat en natuur:

Voor de fractie CD&V:
- Geert Fierens
- Nathan Rijnders
- Guy Staes

Voor de fractie N-VA:
- Hanne Cuypers
- Thomas Wellens (voorzitter)

Voor de fractie kartel BHG:
- Lies Ceulemans
- Wim Kelber

Voor de fractie Groen:
- Koen Kerremans

Voor de fractie Vlaams Belang:
- Leen Vervoort

Willy Beullens, schepen van milieu
Milieuambtenaar Jo Martens, deskundige
Brenda Deflem, secretaris - milieu@berlaar.be

 

Volg hier de live-stream van de commissie Klimaat en Natuur op 2 februari 2021 om 20 uur

 

 

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. De verslaggeving kan je nalezen via de raadpleegomgeving. Afkorting van commissie klimaat en natuur is COMKLN. 

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Open
09:00 - 12:15
Alles weergeven