Begrotingscommissie

De gemeenteraad besloot in zitting van 12 februari 2019 om een begrotingscommissie in te richten. De commissie werd samengesteld in de raadszitting van 19 maart.

De begrotingscommissie waakt over het meerjarenplan en het budget.

Leden van de Begrotingscommissie:

Voor de CD&V-fractie:
- Geert Fierens
- Nathan Rijnders
- Guy Staes

Voor de N-VA-fractie:
- Hanne Cuypers, voorzitter
- Thomas Wellens

Voor de fractie kartel BHG:
- Wim Kelber
- Giel Van de Zande

Voor de Groen-fractie:
- Koen Kerremans

Voor de Vlaams Belang-fractie:
- Leen Vervoort

Schepen van financiën Stefaan Lambrechts, niet-stemgerechtigd lid
Algemeen directeur Anja Neels, deskundige
Financieel beheerder Mai Vermeiren, deskundige
Boekhouder Ann Cooremans, secretaris - financien@berlaar.be

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. De verslaggeving kan je nalezen via de raadpleegomgeving. Afkorting van begrotingscommissie is BEGCOM.