Recht op toegang en verbetering bevolkingsregister

Het bevolkingsregister bevat de belangrijkste informatie over de inwoners van Berlaar. Sommige gegevens worden automatisch aangepast aan de hand van de akten van de burgerlijke stand zoals een geboorte of een huwelijk. Andere wijzigingen, zoals adreswijzigingen en wijzigingen van beroep, moeten door de betrokkene zelf gemeld worden.

Je hebt steeds het recht om de gegevens over jezelf in het bevolkingsregister te raadplegen. Als deze gegevens een fout bevatten, kan je ook om een verbetering vragen. Om bepaalde gegevens te verbeteren, zoals de schrijfwijze van een naam, zal je wel de nodige bewijsstukken moeten voorleggen.

 

Wie?

Je kan alleen je eigen dossier raadplegen en een eventuele verbetering aanvragen.

 

Hoe aanvragen?

De aanvraag doe je schriftelijk, gedagtekend en ondertekend, en dien je in bij het gemeentebestuur of verstuur je via een aangetekende brief naar het college van burgemeester en schepenen (Markt 1, 2590 Berlaar).

 

Kosten

De raadpleging van de registers is gratis. Ook voor de verbetering, op basis van de nodige bewijsstukken, hoef je niet te betalen.

 

Meer info

Je kan je dossier ook online raadplegen met je elektronische identiteitskaart.

 

Verantwoordelijke dienst

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
09:00 - 12:15
Alles weergeven