Verandering van beroep

Het bevolkingsregister bevat de belangrijkste informatie over de inwoners van Berlaar. Sommige gegevens worden automatisch aangepast aan de hand van de akten van de burgerlijke stand zoals een geboorte of een huwelijk. Andere wijzigingen, zoals adreswijzigingen en wijzigingen van beroep, moeten door de betrokkene zelf gemeld worden.

Elke verandering van je beroep moet je melden aan de dienst Burgerzaken van je woonplaats.

 

Wie?

De verandering van je beroep moet je persoonlijk melden.

 

Hoe aanvragen?

- persoonlijk aan het loket van de dienst Burgerzaken

- telefonisch via 03 410 19 00

- schriftelijk naar dienst Burgerzaken - Markt 1 - 2590 Berlaar

- via burgerzaken@berlaar.be

 

Wat moet je meebrengen?

- je identiteitskaart

 

Verantwoordelijke dienst