Subsidies

Het gemeentebestuur ondersteunt de Berlaarse sportverenigingen onder meer door subsidies.

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet de sportvereniging of -organisatie in de eerste plaats erkend zijn. De voorwaarden voor een erkenning vind je terug in het erkenningsreglement. De erkenningsaanvraag breng je binnen bij de dienst Vrije Tijd.

 

Er gelden volgende subsidiereglementen:

- Gemeentelijke reglement inzake subsidies voor sportverenigingen en sportorganisaties (gepubliceerd op 11/01/2018)

Subsidiëring van een kunstgrasterrein (gepubliceerd op 14/11/2016)

- reglement investeringssubsidie verenigingslokalen (gepubliceerd op 10/07/2017)

(verduidelijkende tekst ivm reglement)


Om een subsidie aan te vragen, maak je gebruik van het digitaal aanvraagformulier (beschikbaar vanaf 28 juni 2018).

 

Zie ook