Subsidies

Het gemeentebestuur ondersteunt de Berlaarse sportverenigingen onder meer door subsidies.

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet de sportvereniging of -organisatie in de eerste plaats erkend zijn. De voorwaarden voor een erkenning vind je terug in het erkenningsreglement. De erkenningsaanvraag breng je binnen bij de dienst Vrije Tijd.

 

Er gelden volgende subsidiereglementen:

- Gemeentelijk reglement inzake subsidies voor sportverenigingen en sportorganisaties (gepubliceerd op 20/06/2023, gemeenteraad van 19 december 2017) - Om deze subsidie aan te vragen, maak je gebruik van een digitaal aanvraagformulier.

Subsidiëring van een kunstgrasterrein (gepubliceerd op 14/11/2016)

- reglement investeringssubsidie verenigingslokalen (gepubliceerd op 21/12/2023)

         PDF icon 2024_verduidelijkende_tekst_reglementen_investeringssubsidie_verenigingslokalen_def.pdf

reglement voor het toekennen van renteloze leningen aan erkende jeugd- en sportverenigingen voor aankoop van een gebouw, nieuwbouwplannen of verbouwingsplannen van jeugd- en sportinfrastructuur (gemeenteraad 16 oktober 2012)

Zie ook