Sportverenigingen

Subsidies

Het gemeentebestuur ondersteunt de Berlaarse sportverenigingen onder meer door subsidies.

Sportdatabank Vlaanderen

De Sportdatabank Vlaanderen bevat de gegevens van ongeveer 17 000 sportclubs, aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfe

Sportgids

Welke sporten kan je in Berlaar uitoefenen en wie is bij welke club de verantwoordelijke?

Erkenning van sportverenigingen

Het gemeentebestuur ondersteunt de Berlaarse sportverenigingen onder meer door subsidies of interessantere tarieven bij h