Reglementen OCMW

Onderstaande reglementen werden goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2022.

Deze reglementen gelden vanaf 1 januari 2023.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

- Huishoudelijk reglement en terbeschikkingsovereenkomst voor de noodwoningen (RPO 23 september 2021, GR 21 september 2021)

- Reglement inzake psychologische begeleiding via het OCMW Berlaar (RPO 23 september 2021, GR 21 september 2021)

 

Reglement sociaal pedagogische toelage (RMW van 23 februari 2021, gepubliceerd op 25 februari 2021)

Reglement sociaal pedagogische toelage (RMW van 18 juni 2019, gepubliceerd op 20 juni 2019)

 

- Huishoudelijk reglement LOI (RPO 20 juni 2019, RMW 21 mei 2019)

 

- Reglement mantelzorgpremie

 

- Reglement voor de erkenning van en de financiële tussenkomst aan sociale restaurants

 

- Reglement klusjesdienst (RMW van 5 november 2018, gepubliceerd op 7 november 2018)

 

- Steunreglement Poetshulp (RMW van 18 februari 2020, gepubliceerd op 20 februari 2020), gewijzigd_steunreglement_poetshulp RMW 28 februari 2023, gepubliceerd op 2 maart 2023)

 

- Reglement warme maaltijden (RMW van 3 december 2018, gepubliceerd op 5 december 2018)

 

- Reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie (RMW van 15 september 2020, gepubliceerd op 16 september 2020)