Reglement sociaal-pedagogische toelage

De raad voor maatschappelijk welzijn wijzigde het reglement voor de sociaal pedagogische toelage op 20 december 2022. Dit reglement geldt vanaf 1 januari 2023:

- Reglement sociaal pedagogische toelage (gepubliceerd op 21 december 2022, RMW van 20 december 2022)

Aanvraagformulier toelage

Vorige reglementen:

- Reglement sociaal pedagogische toelage (gepubliceerd op 25 februari 2021, RMW van 23 februari 2021)

- Reglement sociaal pedagogische toelage (gepubliceerd op 20 juni 2019, raadsbeslissing van 18 juni 2019)

Zie ook