Reglement sociaal-pedagogische toelage

Op 18 juni 2019 werd door de raad voor maatschappelijk welzijn het reglement voor de sociaal pedagogische toelage goedgekeurd:

- Reglement sociaal pedagogische toelage (gepubliceerd op 20 juni 2019, raadsbeslissing van 18 juni 2019)