Reglement warme maaltijden

Op 3 december 2018 werd door de raad voor maatschappelijk welzijn een reglement goedgekeurd voor warme maaltijden:

Reglement warme maaltijden (gepubliceerd op 5 december 2018, raadsbeslissing van 3 december 2018)

De prijs per warme maaltijden wordt door Sodexo halfjaarlijks herzien volgens de indexen, en is mogelijk verschillend van de prijs die in het reglement staat.

Op de infopagina over de dienst warme maaltijden kan je de huidige prijs per maaltijd raadplegen.