Reglement voor de erkenning van en de financiële tussenkomst aan sociale restaurants