Verwarmingstoelage

Soms is het moeilijk om de verwarmingsfactuur te betalen. De prijzen blijven maar stijgen. Verwarm je jouw woning met mazout of bulkpropaangas? Dan kan het Sociaal Verwarmingsfonds jou misschien helpen met een verwarmingstoelage!

Wat?

Het Sociaal Verwarmingsfonds kan voor een deel tussenkomen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Zo kunnen sommige mensen, afhankelijk van bepaalde voorwaarden, beroep doen op een toelage om de verwarmingsfactuur te betalen.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor een verwarmingstoelage moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden:

-      Je verwarmt de (huur)woning met huisbrandolie (of mazout) aan de pomp of in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp of bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen).

En je hebt:

-      recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte -en invaliditeitsverzekering;

-      een schuldoverlast en bent in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en kan de verwarmingsfactuur niet meer betalen;

-      een laag inkomen (Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 18.730,55 euro verhoogd met 3.467,55 euro per persoon ten laste. Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto inkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan 3.200,00 euro (bedragen van 1/09/2018)).

 

Het OCMW zal nagaan of je aan alle voorwaarden voldoet. Ze kijken na of het adres vermeld op de factuur hetzelfde is als het leveringsadres en het adres op jouw identiteitskaart.

Toelage?

Het terugbetaalde bedrag hangt af van twee elementen:

-      de brandstofsoort

-      de prijs

Hoe hoger de prijs die je hebt betaald, hoe groter de tussenkomst.
Per stookseizoen (jaarlijks) en per gezin kan je een toelage krijgen voor maximum 1.500 liter brandstof. De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december.

Hoe aanvragen?

Als je een aanvraag wil indienen, moet je erop letten dat je binnen de 60 dagen na de leveringsdatum contact opneemt met het OCMW om een afspraak te vragen.

Opgelet: Breng de leveringsfactuur of –bon en je identiteitskaart mee!

Deze actie draagt bij tot het realiseren van volgende SDG's:

Gepubliceerd op 17/10/2018