Heraanleg Heestenweg

Openbaar onderzoek

Het lokaal bestuur wil samen met de rioolbeheerder en provincie Antwerpen de Heestenweg onder handen nemen. Dat betekent dat we werk zullen maken van rioleringswerken in jouw straat en de aanleg van een fietsstraat (als onderdeel van de fietsostrade naast de spoorlijn). Om voldoende parkeerruimte te kunnen voorzien, zullen er grondinnames en grondafstand van voortuinen noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt een openbaar onderzoek ingericht volgens het Vlaams Onteigeningsdecreet.

Het openbaar onderzoek loopt van 20 juli 2023 tot en met 18 augustus 2023. De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal (per e-mail) aan het lokaal bestuur bezorgd. Dat kan via Markt 1, 2590 Berlaar of publiekeruimte@berlaar.be

Documenten openbaar onderzoek

Projectnota

Rooilijnplan

Verantwoordingsnota

Onteigeningsplan

BA Wegenis 1

BA Wegenis 2

BA Wegenis 3

BA Wegenis 4

BA Wegenis 5

BA Wegenis 6