Huishoudelijk reglement

De  praktische werking van de raden wordt omschreven in een huishoudelijk reglement. Deze reglementen kan je  hieronder raadplegen:

 

 

Ter bestrijding van het coronavirus worden de raden momenteel digitaal gehouden en is publiek niet toegelaten. Om de openbaarheid van bestuur te garanderen voorziet het gemeentebestuur een livestream van de zitting.

-Digitaal vergaderen van de gemeenteraad, de raadscommissies, de raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité voor de sociale dienst (21 oktober 2020, GR 20 oktober 2020)