Samenstelling VRC

De verenigde commissie werd opgericht in de gemeenteraad van 23 februari 2021 (punt 4).

De commissie wordt samengesteld uit alle raadsleden en buigt zich over thema's die organisatiebreed of grensoverschrijdend zijn.

De praktische werking van de commissies wordt omschreven in een huishoudelijk reglement

Voorzitter: raadslid Ingeborg Van Hoof 

Secretariaat : personeelslid van de dienst Interne Strategie

Het huishoudelijk reglement is dat van de raden.

Verder informatie: secretariaat@berlaar.be