Steun

Leefloon of equivalent leefloon

Als je geen inkomen of uitkering meer hebt of als je inkomen lager is dan het leefloon, kan je leefloon vragen bij het OC

Gewone financiële steun

Het kan gebeuren dat iemand door omstandigheden tijdelijk financiële problemen heeft, ook al ligt het inkomen hoger dan h

Huurwaarborg

Het OCMW kan ook tussenkomen bij hoge, eenmalige kosten zoals een huurwaarborg.

Voorschotten op sociale uitkeringen

Je hebt recht op een uitkering zoals kinderbijslag, ziektevergoeding, werkloosheidsuitkering of pensioen, maar de uitbeta

Financiële tussenkomst bij opname rusthuis of serviceflat

Wanneer thuis wonen niet meer vanzelfsprekend is, kan je overwegen om naar een rusthuis, woonzorgcentrum of serviceflat t

Verwarmingstoelage

Iedereen heeft al wel gemerkt dat de energieprijzen erg gestegen zijn.