Samenstelling COMMBOW

De gemeenteraad besloot in zitting van 12 februari 2019 om een commissie mobiliteit en openbare werken in te richten. De commissie werd samengesteld in de raadszitting van 19 maart.

De commissie mobiliteit en openbare werken:

- waakt over alle dossiers en het beleid aangaande mobiliteit en openbare werken binnen de gemeente
- geeft advies over de knelpunten in het openbaar domein
- legt contacten met belanghebbenden en zorgt voor een informatiestroom in twee richtingen
- detecteert opportuniteiten op vlak van mobiliteit en openbare werken

De praktische werking van de commissies wordt omschreven in een huishoudelijk reglement

Leden van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken:

Voor de fractie CD&V:
Geert Fierens
- Nathan Rijnders (voorzitter)
- Guy Staes

Voor de fractie N-VA:
- Simon Spits (vanaf 18/4/2023)
- Hanne Cuypers

Voor de fractie kartel BHG:
- Rudy Nuyens
- Giel Van de Zande

Voor de fractie Groen:
- Leen Janssens

Voor de fractie Vlaams Belang:
- Dirk Aras

Jan Hendrickx, schepen van mobiliteit en openbare werken
Mobiliteitsambtenaar Bert Schepers, adviseur publieke ruimte
Brenda Deflem, secretaris - publiekeruimte@berlaar.be