Samenstelling COMIGS

De gemeenteraad besloot in zitting van 12 februari 2019 om een commissie intergemeentelijke samenwerking in te richten. De commissie werd samengesteld in de raadszitting van 19 maart.

De commissie intergemeentelijke samenwerking heeft volgende taken:

  • waakt over het beleid rond intergemeentelijke samenwerking
  • evalueren van de huidige samenwerkingsverbanden

De praktische werking van de commissies wordt omschreven in een huishoudelijk reglement

Leden van de commissie intergemeentelijke samenwerking:

Voor de fractie CD&V:
- Geert Fierens (voorzitter)
Nathan Rijnders
- Guy Staes

Voor de fractie N-VA:
- Simon Spits  (vanaf 18/4/2023)
- Fons Winckelmans

Voor de fractie kartel BHG:
- Lies Ceulemans
- Giel Van de Zande

Voor de fractie Groen:
- Leen Janssens

Voor de fractie Vlaams Belang:
- Werner van den Broeck

Wendy Budts, secretaris - secretariaat@berlaar.be