Raadszittingen

 

Ter bestrijding van het coronavirus worden de raden momenteel digitaal gehouden en is publiek niet toegelaten. Om de openbaarheid van bestuur te garanderen voorziet het gemeentebestuur op 20 oktober 2020 vanaf 20 uur een livestream van de zitting.

-Digitaal vergaderen van de gemeenteraad, de raadscommissies, de raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité voor de sociale dienst (21 oktober 2020, GR 20 oktober 2020)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volg de raden live op dinsdag 15 december vanaf 20 uur (eerst RMW met aansluitend GR)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De raden van 17 november 2020 werden gelivestreamd in 2 delen:

Live-stream voor de raden van 17 november 2020 vind je hier.  (GR punten 1 tem 6)

Hernemen van de livestream van 17 november - deel 2 (vanaf GR punt 7 tem einde van de RMW

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De zittingen van zowel de gemeenteraad als van de raad voor maatschappelijk welzijn vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 1), op de derde dinsdag van de maand om 20.00 uur. 
Tijdens de maanden juli en augustus komt de raad niet bij elkaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er wordt ook van elke zitting een audioverslag opgenomen. Dit verslag wordt de dag na de zitting vrijgegeven en is raadpleegbaar via de webcast-omgeving.

 

De  praktische werking van de raden wordt omschreven in een huishoudelijk reglement. Deze reglementen kan je  hieronder raadplegen:

 

Zie ook

Verantwoordelijke dienst

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
09:00 - 12:15
Alles weergeven