Raadszittingen

De zittingen van zowel de gemeenteraad als van de raad voor maatschappelijk welzijn vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 1), normaal gezien op de derde dinsdag van de maand om 20.00 uur.
Tijdens de maanden juli en augustus komt de raad niet bij elkaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.

 

TER BESTRIJDING VAN HET CORONAVIRUS WORDEN DE RADEN MOMENTEEL DIGITAAL GEHOUDEN.

ER WORDT TELKENS EEN AUDIOVERSLAG OPGENOMEN DAT DE DAG NADIEN OP DE WEBSITE RAADPLEEGBAAR IS. Zie ook Raadszittingen tijdens coronacrisis

 

 

 

De  praktische werking van de raden wordt omschreven in een huishoudelijk reglement. Deze reglementen kan je  hieronder raadplegen:

 

 

 

Zie ook

Verantwoordelijke dienst