Raadszittingen

De zittingen van zowel de gemeenteraad als van de raad voor maatschappelijk welzijn vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 1), normaal gezien op de derde dinsdag van de maand om 20.00 uur.

Tijdens de maanden juli en augustus komt de raad niet bij elkaar.

Voor dit jaar werden de volgende data vooropgesteld:

  • 19 maart 2019
  • 23 april 2019
  • 21 mei 2019
  • 18 juni 2019
  • 17 september 2019
  • 15 oktober 2019
  • 19 november 2019
  • 17 december 2019

De vergaderingen zijn openbaar.

De  praktische werking van de raden wordt omschreven in een huishoudelijk reglement. Deze reglementen kan je  hieronder raadplegen:

Het decreet lokaal bestuur dat sinds 23 januari in voege is, schrijft een grotere bekendmakingsplicht naar het publiek toe. Om hieraan tegemoet te komen vind je alle verslaggeving voortaan terug in de raadpleegomgeving.

NIEUW !! Sinds 12 februari 2019 is er ook een audioverslag beschikbaar dat je kan beluisteren tijdens of na de raden via de webcast-omgeving.

Raadszittingen tijdens coronacrisis

Zie ook

Verantwoordelijke dienst

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
09:00 - 12:15
Alles weergeven