Rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen

Op 16 juni 2015 werd door de gemeenteraad een reglement goedgekeurd met betrekking tot de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen (verkavelingen, bouwprojecten, ...).

Het openbaar saneringsnetwerk in Berlaar wordt onderhouden en beheerd door Pidpa (HidroRio). Het reglement legt daarom de verplichtingen vast die iedere ontwikkelaar heeft t.o.v. Pidpa.

- Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen (gepubliceerd op 27 oktober 2015)

 

Zie ook