Registreer jouw klimaatactie op berlaar2030

Het lokaal bestuur lanceerde in samenwerking met IGEMO de klimaatwebsite berlaar2030.be. Op deze website kunnen inwoners zelf melden hoe ze helpen om onder andere de CO2-uitstoot in onze gemeente te verminderen.

Eind 2019 heeft het lokaal bestuur het Burgemeestersconvenant 2030 ondertekend, met als doel de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen. Voor de eigen diensten van het lokaal bestuur werd die doelstelling zelfs opgetrokken naar 50% reductie. Met het opstellen van een klimaatactieplan en de klimaatwebsite engageert Berlaar zich nu om oplossingen en acties aan te reiken en anderen te stimuleren de doelen te behalen.

Een verhaal door en voor iedereen

Met onze eigen klimaatpagina willen we volop inzetten op klimaatcommunicatie en -participatie. berlaar2030.be moet het verzamelpunt worden voor alles wat rond het thema leeft binnen de gemeente. Klimaatbewuste partijen of inwoners kunnen er hun acties registeren, kenbaar maken en opvolgen. Want het klimaat is een verhaal door én voor ons allemaal. Een breed gedragen waaier aan ingrepen op lokaal niveau kan een wereld van verschil maken.

Heb je dus een bijdrage geleverd om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan, door bijvoorbeeld een boom te planten of jouw woning duurzaam te renoveren? Dan kan je dat registreren op de website en zo anderen inspireren.

Bezoek berlaar2030

   

 

Deze actie draagt bij tot het realiseren van volgende SDG's:

   

 

Zie ook

Gepubliceerd op 27/05/2022