Ideeën om Berlaar meer klimaatneutraal te maken? Sluit je aan bij de Klimaatraad!

Berlaar ondertekende in april 2019 het Burgemeesterconvenant 2030. Daarmee geeft het lokaal bestuur aan zich te engageren om stappen te zetten naar een klimaatneutrale gemeente en een bijdrage wil leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

In april 2021 keurde de gemeenteraad in dit kader een klimaatactieplan goed. Dat plan bevat een aantal acties die variëren van klein tot groot, van beleidsmatig tot zeer praktisch. Zo zijn het opstellen van een ruimtelijke visie en een hemelwaterplan essentiële instrumenten om een geslaagd klimaatbeleid te voeren. Maar het actieplan bevat ook concrete, op het terrein zichtbare ingrepen zoals het verbeteren van de fietsinfrastructuur en -faciliteiten, het begeleiden van burgers bij renovatiewerken aan hun woning, het planten van een boom per Berlaarnaar of het creëren van meer openbaar groen als parken en speelplekjes.

Omdat elke actie en elke bijdrage helpt, werd er in Berlaar ook een Klimaatraad opgericht. Die raad bestaat uit een groep enthousiaste Berlaarnaren die zich willen inzetten voor een klimaatneutrale gemeente. Concreet denken zij na over wat er anders kan en zetten ze hun schouders onder praktische initiatieven en ideeën om duurzamer en ecologischer te leven.

Inwoners die mee de handen uit de mouwen willen steken, een kritische geest en frisse ideeën hebben, zijn steeds welkom bij de Klimaatraad. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op maandag 20 juni om 19.30 uur. Wens je hierop aan te sluiten? Geef dan vooraf een seintje via milieu@berlaar.be.

Zie ook

Gepubliceerd op 07/06/2022