Coronamaatregelen vanaf 28 oktober

Om de felle opmars van het coronavirus te stoppen, nam het Overlegcomité van de federale regering op vrijdag 16 oktober een aantal bijkomende maatregelen. Die maatregelen gelden vanaf 19 oktober tot 19 november, met een tussentijdse evaluatie na twee weken.

De druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-COVID-19-zorg neemt toe. Sommige ziekenhuizen kampen met personeelsuitval. Ook is er een verhoogde druk op de eerstelijnszorg, met name de huisartsengeneeskunde.

Om te vermijden dat ziekenhuizen in de problemen komen, scholen moeten sluiten, de economie stilvalt en al te veel mensen zouden vereenzamen door een algehele lockdown heeft het Overlegcomité volgende maatregelen beslist:

 1. Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon

 2. Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.

 3. Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.

 4. Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.

 5. Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.

 6. Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele cateraar/traiteur zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).

 7. Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20 uur.

 8. Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24 uur en 5 uur, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.

 9. Voor indooractiviteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.

 10. Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

Het gaat om bijkomende maatregelen, die gelden naast de reeds eerder genomen regels rond het dragen van een mondmasker en afstand houden.

Maatregelen 23 oktober 2020

Op 23 oktober heeft het Overlegcomité een aantal bijkomende maatregelen op het vlak van sport, culturele evenementen en (hoger) onderwijs genomen. Ook deze regels gelden tot 19 november:

 1. Sportevenementen: alle professionele sportwedstrijden binnen en buiten verlopen zonder publiek. Alle amateurwedstrijden worden opgeschort. Jeugdwedstrijden voor jongeren tot 18 jaar blijven toegelaten, maar zijn enkel toegankelijk voor één enkel lid van het gezin. Het aanbieden en nuttigen van drank en voedsel blijft verboden.

 2. Hoger onderwijs: de bezettingsgraad wordt herleid tot maximaal 20% mét mondmaskerplicht, behalve voor practica waarvoor dat niet mogelijk is. De regel geldt niet voor eerstejaars.

 3. Indoor evenementen en activiteiten (op cultureel, religieus, onderwijs en verenigingsvlak): maximum 40 personen, indien voldoende garanties voor coronaveilige organisatie, en mits 1,5 meter-regel en mondmasker, maximum 200 personen. Het aanbieden van drank en voedsel is verboden.

 4. Openbaar vervoer: elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om drukke ruimtes te vermijden.

 5. Pretparken worden tijdelijk gesloten.

 6. Dierentuinen: indoor ruimtes worden gesloten, het aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.

 7. Telewerk blijft de regel. Er wordt met de werkgeversfederaties overlegd om een responsabiliserende monitoring op te zetten zodat men de regel van telewerk overal toepast waar het moet.

Maatregelen 28 oktober 2020

 • Economie:
  • Telewerken moet beter dan vandaag. Mensen moeten maximaal van thuis uit werken.
  • Winkelen mag nog maximaal met 2 volwassenen of 1 volwassene met minderjarige kinderen.
  • Wekelijkse markten kunnen plaatsvinden, rommel-, kerst- en andere markten niet.
  • Bedrijven die moeten sluiten, kunnen net zoals de horeca op steun rekenen van de Vlaamse overheid.
 • Handhaving:
  • Algemeen verbod op samenscholingen: het samenscholingsverbod bij meer dan 4 personen, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend, blijft gehandhaafd.
  • De controleurs van De Lijn zullen administratieve boetes kunnen uitschrijven aan reizigers die de mondmaskerplicht niet naleven.
  • De bestaande regels rond mondmaskers en de avondklok van middernacht tot 5 uur blijven behouden.
 • Sport:
  • Indoorsport is niet toegelaten (voor alle leeftijden)
  • In de buitenlucht mag je individueel of binnen de richtlijnen voor samenscholingen met maximaal 4 personen sporten.
  • Professionele sporten kunnen nog wel, maar er mag geen publiek meer komen kijken.
  • Zwembaden en fitnesscentra moeten dicht.
 • Jeugd:
  • Jeugdactiviteiten voor jongeren ouder dan 12 jaar kunnen niet meer plaatsvinden, onder 12 jaar kan dat wel.
  • Overnachtingen kunnen niet meer.
  • Buitenspeeltuinen en sportterreinen buiten blijven open.
 • Cultuur en vrije tijd:
  • Alle cultuurzalen moeten weer dicht, behalve de bibliotheken.
  • Er mogen geen evenementen meer doorgaan.
  • Binnenactiviteiten zoals binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, wellness en sauna’s, casino’s, gokkantoren… kunnen niet meer plaatsvinden.
 • Onderwijs:
  • Ook het hoger onderwijs schakelt naar code rood en maximaal online onderwijs.
  • Fysieke lessen zijn wel mogelijk voor eerstejaars en practica.
  • De herfstvakantie wordt verlengd tot 11 november 2020 voor leerplicht- en volwassenenonderwijs.
 • Zorg: bezoek woonzorgcentrum kan nog, maar wordt beperkt tot 1 vast knuffelcontact en 1 extra contact dat elke 2 weken kan veranderen.
 • Begrafenissen, huwelijken en erediensten: er mogen maximaal 40 mensen aanwezig zijn.

De Vlaamse Regering roept nog eens extra op om de basisregels te volgen en het aantal nauwe contacten tot een absoluut minimum te beperken.

Deze maatregelen zijn in Berlaar van kracht vanaf 28 oktober om 18 uur.

Berlaar Helpt

Heb je bij bepaalde zaken hulp nodig? Of gewoon iemand om even mee te praten?

Laat het dan weten via 'Berlaar Helpt'. Ook helpende handen zijn steeds welkom!

Berlaar Helpt

Oproep burgemeester: blijf volhouden!

Meer info:

- www.info-coronavirus.be

Ministerieel Besluit 1 november 2020

- Politieverordening provincie Antwerpen

- Maatregelen Vlaamse Regering

- Burgemeestersbesluit 28 oktober 2020

- Burgemeestersbesluit 5 november 2020 - verbod op afhaal en huis-aan-huisbedeling door niet-professionelen

 

Gepubliceerd op 19/10/2020