Agentschap Zorg en Gezondheid

De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Berlaar en het Agentschap Zorg en Gezondheid, die goedgekeurd werd in de raden van 19 januari 2021, concretiseert de engagementen van het lokaal bestuur en legt de voorwaarden voor subsidiëring vast.

Door de sterke stijging van het aantal indexpatiënten nam de Vlaamse regering op 16 oktober 2020 de beslissing om het contactonderzoek en de bronopsporing bijkomend te ondersteunen door de mobilisering van de lokale besturen om complementair en aanvullend aan het centrale contactcenter en de werking van de covid-19 teams binnen de zorgraden, engagementen op te nemen ter bestrijding van de coronapandemie.

Het samenwerkingsakkoord kan je hier nalezen. (GR 19 januari 2021, publicatie op 20 januari 2021)

Addendum (GR 21 september 2021, publlicatie op 27 september 2021)

 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 13 januari 2021 het protocolakkoord omtrent controle en handhaving van verplichte quarantaine en isolatie goed. De burgemeester Walter Horemans en algemeen directeur Anja Neels werden gemachtigd om dit akkoord namens de gemeente te ondertekenen en aan het agentschap Zorg en Gezondheid te bezorgen.

De gemeenteraad heeft het besluit bekrachtigt in zitting van 19 januari 2021.

Het protocolakkoord kan je hier nalezen. (GR 19 januari 2021, publicatie op 20 januari 2021)

 

Meer info: Zorg en Gezondheid: officiële site voor professionals in de gezondheidszorg - Zorg en Gezondheid (zorg-en-gezondheid.be)